به مناسبت روز پرستار، پرسنل بیمارستان بهبود به همراه خانواده محترم شبی را به دعوت مدیریت مجموعه بهبود برای صرف شام در رستوران هتل بهبود محفل گرمی را تجربه کردند.

این اتفاق مبارک که به دلیل کثرت اعضای مجموعه بهبود در طی چند شب برگزار گردید لحظات خاطره انگیزی را برای عزیزان خلق کرد که در اینجا به ثبت قسمتی از این خاطرات پرداخته ایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top