با توجه به اینکه در سایت های رزرو آنلاین، نظر سنجی به صورت واقعی بوده و مهمانان بعد از اقامت در هر هتل نسبت به امکانات و عملکرد هتل در زمینه های مختلف، میزان رضایت خود را اعلام می کنند، بنابراین نظرسنجی های این چنین می تواند کارنامه ای تا حدودی معتبر برای هتل ها محسوب شود.

هتل بهبود که از بدو تاسیس بر آن بوده که رضایت مهانان خود را مهمترین هدف خود قرار دهد، در این راستا تلاش بسیاری انجام داده و البته در آینده نیز ادامه خواهد داشت. تاثیر این تلاش در سایت های مختلف رزرو آنلاین، به صورت نظرسنجی قابل رویت بوده و گواه بر این سعی و کوشش است.

 در صورت نیاز می توان در سایت های مختلف نظر سنجی هتل های کشور، میزان رضایت مندی مهمانان عزیز از هتل بهبود را مشاهده کرد. سایت هایی همچون «ایران هتل آنلاین، هتلیار و ...»

 

 

 

 

 

 

top