در یک نظرسنجی جامع که 3 میلیون نفر از مسافران مختلف در آن شرکت داشته اند، 9 هتل برتر کشور مشخص گردیده اند که هتل بهبود نه تنها در بین 9 هتل برتر کشور قرار دارد، بلکه با کسب امتیاز 4.6 از امتیاز کل 5 در بین 4 هتل اول کشور می باشد. کسب این رضایتمندی از طرف مردم عزیز، بزرگ ترین افتخار ما بوده و ما را در هدف اصلی خود که جلب نهایت رضایت مهمانان گرامی است، ثابت قدم خواهد کرد

 

top