كافي شاپ در سالني مجزا از سالن رستوران واقع است. مسافران و مهمانان عزيز مي توانند از انواع نوشيدني هاي گرم و سرد، بستني و ... به صورت 24 ساعته درخواست سرويس نمايند.

top